Removed spurious printf.
authorShamus Hammons <jlhamm@acm.org>
Sun, 1 Feb 2015 03:16:15 +0000 (21:16 -0600)
committerShamus Hammons <jlhamm@acm.org>
Sun, 1 Feb 2015 03:16:15 +0000 (21:16 -0600)
commitec655dd3711a3cf470e90ba1f12a8206f7df3fd3
tree22f2ef4e093d9a48ad6ab5e82187b4ce7e7c1158
parenta48737de123e304866212f5382d6fa4174d496a0
Removed spurious printf.
sect.c