Minor code cleanups.
authorShamus Hammons <jlhamm@acm.org>
Sat, 24 Jun 2017 00:58:41 +0000 (19:58 -0500)
committerShamus Hammons <jlhamm@acm.org>
Sat, 24 Jun 2017 00:58:41 +0000 (19:58 -0500)
commitc3bb316d42b8471dbe87fa4b8c9787265e7b01da
treeb3eddb2caa6dc106919f5a6e6a10e53701d7bb6c
parent96a5cd69571096f11a3a2a40f6133374f0adc9bb
Minor code cleanups.
macro.c
macro.h
procln.c
version.h